+ 17573792429
inquire@securekush.com

ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ

ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ

ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਦਾਇਗੀ

ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ
ਡਾਲਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸ) ਡਾਲਰ
ਈਯੂਆਰ ਯੂਰੋ

ਕਾਰਟ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਟ ਖਾਲੀ ਹੈ

ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ